ลำดับ ผู้แต่ง ชื่อ Eng ชื่อไทย
1 Charlotte Lamb   ขอเพียงกล้าที่จะรัก                                                 
2 Jenet Deiley   พลังรัก
3 Janet Quin Harkin   ทะเลแห่งความรัก
4 Diana Antony   เพียงความรัก
5 Cladia Jameson   ฤารักลวง
6 Phillip Gibbs   หนามชีวิต
7 Johanna Lindsey Glorious Angel แม่ชาวฟ้า
8 Barbara Carland   เล่ห์ลวง
9 Pe